Женска имена

Афродита богиња љубави и лепоте код старих Грка
Александра од мушког имена Александар, заштитник људи, име хришћанске светитељке, грчко
Анастасија која је васкрсла, име хришћанске светитељке, грчко
Анђела од Ангела, весник, посланик, грчко
Анђелија весник, посланик, грчко
Анђелка према Анђелија, весник, посланик, грчко
Ангела весник, посланик, грчко
Ангелина весник, посланик, грчко

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Бела од Белослава, од основе бела
Белка од основе бела
Белослава име од основа бела и слава
Белунка изведено од основе бела
Биљана од основе биље
Бисенија од основе бисер
Бисера од арапске речи бисер
Бисерка одмила од Бисера
Благица од основе благ
Благиња од основе благ
Блажена од мушког имена Блажен, или придев блажен узет за лично име
Богдана према Богдан, од основе Бог и глагола дати
Богиња од основе богиња
Богослава од основа Бог и слава
Бојана према мушком Бојан
Бојанка од Бојан
Борика од основе бор
Борисава од основа бор и слава
Борјана од основе борити се
Борка од основе борити се или од основе бор
Босиљка према називу биљке босиље (босиљак), изведено од грчког придева царски, владарски
Божана од основе Божја
Божица одмила од Божана
Брана од Бранимирка, Бранислава
Бранимирка од мушког имена Бранимир
Бранка од основе бранити
Братислава од основа брат и слава
Будимирка од мушког Будимир
Будислава од основа буди и слава

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Цвета од основе цвет
Цветанка од основе цвет

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Чарна од основе чарна, црна
Чедомирка према Чедомир

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Дафина ловорика, грчко
Дамјана према мушком Дамјан
Дана од Данијела, Даница
Даница по имену “звезде зорњаче”, изведено од основе дан
Данијела према Данијел
Данка од имена Дана
Дарина од основе дар
Дарка од основе дар
Даворка према мушком имену Давор
Десанка од основе десити се
Дијана богиња месеца и лова, латинско
Добра придев добра узет као лично име
Добрија од основе добра
Добрина од имена Добра
Добринка од основе добра
Добросава од основа добра и слава
Доротеја према Доротеј
Драгана од основе драга
Драгија од основе драга
Драгиња од основе драга
Драгојла од основе драга
Драгомирка од мушког Драгомир
Драгослава од основа драг и слава
Драгованка од мушког Драгован
Дражеслава од основа драга и слава
Дрена женска верзија имена Дрен
Дубравка према Дубравко, од основе дубрава (шума у долини)
Душана према Душан
Душица од основе душа

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Ђенадија од Ђенадије
Ђурђа од Ђурђе
Ђурђевка према цвету ђурђевак
Ђурђија од Ђурђа
Ђурђинка одмила од Ђурђа

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Екатерина која је чиста, име хришћанске светитељке, грчко
Ема скраћено од Емилија
Емилија која опонаша, римско породично име, латинско
Ева живот, библијско име, јеврејско
Евгенија благородна, име хришћанске светитељке, грчко

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Филипа од Филип
Флора богиња цвећа у римској митологији, латинско

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Гала стари придев гала (црна, мрка), име хришћанске светитељке
Гаврилка одмила од Гаврила, Бог је моја помоћ, библијско име, јеврејско
Голуба према мушком имену Голуб, према називу птице голуб
Горана према Горан, од основе гора (шума, планина)
Горица пд основе горица (шумица, брег)
Госпава од основе госпа, тј. госпођа, господарица. Обично се давало деци рођеној око празника Мала и Велика Госпојина
Градинка од основе град
Грлица назив птице узет за лично име
Гроздана према Гроздан, од основе грозд
Гвоздена према мушком имену Гвозден

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Хранислава од основе хранити и слава
Христина Христова, име хришћанске светитељке, грчко

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Иконија која је као икона, грчко
Исидора према Исидор
Ива по имену дрвета ива, или одмила од Иванка, од мушког имена Иван, јеврејско: Бог је благодатан
Ивана према Иван, Бог је благодатан, јеврејско
Иванка одмила од Ивана, Бог је благодатан, јеврејско
Ивона Келтско, тисовина
Изворка од основе извор

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Јаблана према мушком имену Јаблан, према дрвету јаблан
Јабука према називу дрвета и плода јабука
Јагода према биљци јагода
Јања чиста, невина, и варијанта имена Мирјана, Дијана, грчко
Јасика према биљци јасика
Јасмина према персијском називу за цвеће јасмин
Јасминка одмила од Јасмина
Јаворка према називу дрвета јавор
Јелица одмила од Јелка, према називу дрвета јела
Јелисавета Бог је заклетва, библијско име, јеврејско
Јелисавка од Јелисавета
Јелка према називу дрвета јела
Јесенка од основе јесен
Јована према Јован

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Каћа одмила од Катарина, која је чиста, грчко и име хришћанске светитељке, руско
Кадивка свилена тканина, такође и врста цвећа, арапско
Кајсија према турском називу дрвета и плода кајсија
Каранфила према грчком називу цвећа каранфил
Ката од Катарина
Катарина према Екатарина, која је чиста, име хришћанске светитељке, грчко
Катица одмила од Катарина, која је чиста, име хришћанске светитељке, грчко
Клаудија која је хрома, шепава, латинско
Коса од Косана
Косара од основе коса. Једно од најраније забележених српских имена
Кошута према називу женке јелена, кошути
Красна од основе красна
Кристина према Христина
Крстана од основе крст
Круна цорона, латинско
Купина према називу биљке купина

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Лабуда према мушком имену Лабуд, према називу птице лабуд
Лала према персијском називу цвећа лала
Леа лавица, латинско
Лепа од основе лепа
Лепосава од основа лепа и слава

Љерка према грчком називу за биљку љиљан
Љиљана према латинском називу за биљку љиљан
Љуба од Љубомирка
Љубинка од старог придева љуба, мила, драга
Љубислава од основа љуб и слава
Љубомирка према Љубомир
Љубослава од основа љуб и слава
Ловорка према називу биљке ловор, латинско

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Маја једно од божанстава вегетације у римској митологији, латинско
Мара скраћено од Марија
Маргарита од грчког, бисерно зрно, латинско
Маргита скраћено од Маргарита
Марија од Миријам, библијско име, хебрејско
Марика изведено од Мара
Марјана према Марија
Маша одмила од Марија, руско
Мица од Милена, Милица
Милада одмила од Миладија
Миладија од основе мила
Миладинка према Миладин
Миланка према мушком Милан
Милена од основе мила
Миленија изведено од Милена
Милица од основе мила
Милијана изведено од Милија
Милина од основе мила
Миља од Милица, Смиљана
Миљојка од Миља
Милка од основе мила
Милкана од Милка
Милодарка од основе мило и дар
Миломира Према мушком Миломир
Милослава од основа мило и слава
Милуника од мушког Милун
Милутинка од мушког Милутин
Миомира од мушког Миомир
Мирјана од хебрејског Мирјам (Марија), или од основе мир
Митра према Митар
Млађана од основе млађана, према мушком Млађан
Момира од мушког Момир

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Наранџа према персијском називу за воће наранџа
Наталија дан Христовог рођења. Тако су обично називана деца рођена на тај дан, латинско
Неда од Недељка
Недељка од основе недеља дан
Негосава према Негослав
Негованка од мушког Негован
Нева одмила од Невена, према називу цвећа невен
Невена према Невен, према називу цвећа невен
Невенка одмила од Невена, према називу цвећа невен
Николија према Никола

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Обрадинка од глагола обрадовати се
Обренија према Обрен
Огњана од мушког имена Огњан
Огњанка одмила од Огњана
Олга од старонордијског, здрава, руско
Оливера према Оливер, маслина, француско
Оља одмила од Олга, руско од старонордијског, здрава, одмила од Оливера

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Пауна према мушком имену Паун, италијанско, према називу птице паун
Пава скраћено од Павлија, варијанта имена Павла, малена, латинско
Павла малена, латинско
Пелагија морска, име хришћанске светитељке, грчко
Перуна према мушком Перун
Петка преведено грчко име Параскева (дан пре суботе), име хришћанске светитељке
Петрија од имена Петар
Планинка ово име обично је давано детету које се роди у планини
Полексија врло гостољубива, грчко
Продана од основе трпног глагола продати, продана
Првославка према мушком Првослав

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Рада од основе придева рада
Раденка од основе рад
Радија од основе рада
Радинка од основе рада
Радиславка од основа рад и слава
Радмила од основа рад и мила
Радојла од основе рада
Радослава према Радослав
Радунка од основе рада
Рајка од основе рај
Ракита према називу врсте врбе ракита
Ранђија од Аранђел
Ранислава од Хранислава
Растислава од основа раст и слава
Равијојла према старом мушком имену Равиол
Роксанда изведено од Роксана, светла, сјајна
Румена придев румена узет за лично име
Руса придев руса (румена, црвена) узет за лично име
Ружа према називу цвећа ружа
Рузмаринка према називу биљке рузмарин

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Сандра скраћено од Александра
Саша одмила од Александра, руско
Савета скраћено од Јелисавета
Селена митолошка богиња Месеца, грчко
Силва шума, гора, латинско
Силвија име из римске митологије
Симона према грчком Симон, слушати
Сладунка од основе слад
Смиља према називу биљке смиље
Смиљана према називу биљке смиље
Смиљка према називу биљке смиље
Спаса од Спасенија
Спасенија од основе спас
Споменка према називу биљке споменак, или од основе спомен
Сребра према називу метала сребро
Сребрена према мушком имену Сребрен
Сребренка одмила од Сребрена
Стамена од основе стамена, стална, постојана
Стаменка одмила од Стамена
Стана од основе стан глагола стати
Станица деминутив од Стана
Станимирка према Станимир
Станислава према Станислав, од императива глагола стати и основе слава
Станка од основе стан глагола стати
Стануша изведено од Стана
Стојадинка према Стојадин
Стојка од основе стојати
Сунчица према називу небеског тела Сунце
Светлана од основе светла, старо словенско име

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Тамара палма, јеврејско
Танкосава од основе танка и основе слава
Теа богиња, грчко
Теодора Божји дар, име хришћанског светитеља
Тихана од основе тих
Тихослава од основа тих и слава
Тијана од Тихана, а ово од основе тиха
Тиосава варијанта имена Тихослава
Тодора према Теодора
Томислава према Томислав
Трњина према називу дрвета и плода трњина

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Убавка од основе убава, лепа
Утва према називу једне врсте дивље патке познате из народне поезије (утва златокрила)

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Валентина према мушком Валентин, име хришћанске светитељке
Варвара туђа, странкиња, име хришћанске светитељке, грчко
Василиса краљица, грчко
Василија Од однове Василиса
Васкрсија од основе Васкрс
Вечеринка према мушком Вечерин
Велиборка од Велибор
Велимирка од мушког Велимир
Велислава од основа вели и слава
Верица одмила од Вера, од основе вера; такође и латинско: истинита, озбиљна
Верољупка од основа вера и љупка
Верослава од основа вера и слава
Веселинка према Веселин
Вида скраћено од Видослава, а ово од основе вид
Видосава од Видослава, ово од основа вид и слава
Викторија од мушког имена Виктор, победник, латинско
Вилогорка од основа вила и гора
Вишеслава од компарације придева високо, више и основе слава
Витомирка од мушког имена Витомир
Владанка од Владан
Владимирка од мушког Владимир
Власта од Властимир
Влатка од основе владати
Војиславка од имена Војислав
Војна од старе основе војно (супруг, муж)
Вучица именица вучица узета за лично име
Вука одмила од Вукос(л)ава, од основа вук и слава
Вукана од основе вук, према мушком Вукан, изведено од Вук, према називу животиње вук
Вукосава од основа вук и слава
Вуксана од Вуксан

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Зага скраћено од Загорка
Загорка у народној поезији се помиње вила Загоркиња, чуварица шума
Здравка од основе здрав
Златана од основе злато
Златица од основе злато
Златомирка од Златомир
Зора од основе зора
Зораида шпанско, према арапском називу за сазвезђе Власићи; изворно значење: светиљка, свећњак
Зорана од мушког имена Зоран
Зорица одмила од Зора
Зоринка изведено од Зора
Зорка од основе зора

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Жанка одмила од Жана, а ово од Божана, Живана
Жељана од основе жеља
Живадинка према Живадин
Живанка одмила од Живана, према Живан, од основе жив, име богиње живота у словенској митологији.
Живојинка од мушког Живојин
Живослава од основе жив и основе слава

изаберите за Вас или за Ваше будуће принцезе ланчић са именом … погледати овде >>>

Vezane reči:

 • zenska imena
 • najlepsa zenska imena
 • srpska ženska imena
 • ženska srpska imena
 • srpska imena ženska
 • pravoslavna zenska imena
 • najlepsa srpska imena
 • pravoslavna imena
 • zenska imena srpska
 • najlepsa srpska zenska imena

308 Comments on “Женска имена

 1. Ja sam budala, meni se cerka ne zove Andrijana 🙂 I smucili ste mi to ime zauvek, gospodjo Bojana!!!

 2. nemate ime sofija,sve su stara imena (iz proslog veka)koja sada u ovo vreme niko ne koristi

 3. zasto nemate ime stela? dajte mi neki predlog,stize bebica! 😀 i to zenska 🙂 ko ima neku super ideju,puno bi mi pomoglo 🙂 pozzzz svima :*

 4. zovem se KRINKA i tnam da nas je vrlo malo…. odakle potice moje ime i sta znaci??? hvala unapred

 5. ma sramota jedna najlepsa imena nemate a ona losa imate ….nemate:lena,una,anja,anica,stela……..itd kako ste glupi aj bar neka od tih imena da uvedete

 6. Nije srpsko ali jeste biblijsko, tj judeo- hriscansko ime, koje sam dala svojoj kcerki ELINORA sto znaci ‘Bog je moja svetlost’…Svako ima pravo na svoje misljenje, ali ja ne volim uobicajna ni stara imena…

 7. Molim moze te mi reci da li je Kristina katolicko ili hriscansko ime.Iz koje zemlje potice to ime

 8. Tijana ne moze biti od Tihana vec samo obratno s obzirom da je tek Vuk Karadzic 1836. godine godine uveo H (x) u azbuku.

 9. sva imena su lepa ali ova staralacka ne samo ova novija Nina Marta Xristina Nikolija UNA Tara Vanja

 10. Nemate ime Oprolecovana, cuo sam za osobu koja se tako zove, a ocigledno je koren imena iz srpskog jezika..

 11. Kakav promašaj! Nemate ime JELENA!!!! Ovaj sajt će se samozapaliti za tri…dva…jedan…

 12. a ime jela ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 13. znate moj desko se zove sreten zasto nemate njegovo ime zar to nije srpsko ime??????? molim vas stavite to ime tako vam boga

 14. Alo bre vi novokomponovani “urbani”roditelji kakva imena dajete deci to je strasno…
  Kakva bre Stela, Melina, Anastasija, Nensi, Iris… nijedno ime nije srpsko a dosli na sajt srpskaimena.com. Sve hrvatska imena tj. latinska, sacuvajte tradiciju malo nemojte im davati ta imena sa hotline oglasa…cuj Nensi strasno!!! I nemojte se cuditi kad nema nekih imena koje trazite kad nemaju srpsku osnovu!
  Jelica
  Janja
  Gorica
  to su lepa imena

 15. Zasto tolika frka oko imena-meni se svidjaju strana imena ali lepa su i nasa.Ali Gorica Jelica to su stara i nimalo lepa imena .Anastasija Teodora Aleksandra Ilijana idr

 16. Најлепше српско женко име, по мом мишљењу, је име
  моје тетке: Рајна
  из самога Раја, а тако је и изгледала!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*