Muška imena na H

Haralampije koji je svetao u radosti, ime hrišćanskog svetitelja, grčko

Hrabar pridev hrabar uzet za lično ime

Hranisav od imperativa glagola hraniti i osnove slava

Hranislav od imperativa glagola hraniti i osnove slava

Hristivoje od grčkog Hristos

Hvalimir od osnova hvaliti i mir

Hrabren

Hval

Hvalislav

Hvaloje

Hodislav

Hodoje

Hrabren

Hranac

Hranimir

Hraniša

Hranko

Vezane reči:

  • muska imena na h
  • https://www srpskaimena com/muska-imena-na-h/
  • ime na h
  • imena na h

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*